Zdjęcie główne Wizualne ART - Kompleksowe projekty wnętrz
Marta Świat-Chromińska

§ 1 Postanowienia ogólne

WIZUALNE ŁUKASZ ŚWIAT z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Brzozowej 14 NIP: 554-299-46-72 (dalej jako Wizualne), właściciel serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem http://www.wizualnestudio.pl(dalej jako serwis) przykłada wielką wagę do prawa użytkowników do ochrony prywatności. Serwis zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy oraz / albo za zgodą użytkownika lub automatycznie. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

§ 2 Dane zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego

Aby można było skorzystać z oferty WIZUALNE, należy w pierwszej kolejności wysłać do WIZUALNE zapytanie za pomocą przygotowanego formularza. Podczas wypełniania formularza należy podać w niezbędnym zakresie dane osobowe, a także dane nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie w sytuacjach wskazanych w stosownym oświadczeniu nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do skontaktowania się przez WIZUALNE celem przekazania szczegółów oferty oraz rozpoczęcia świadczenia usług. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez WIZUALNE działającą jako administrator danych osobowych w celu kontaktowania się przez WIZUALNE za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie i przedstawiania oferty handlowej, a także w celach dozwolonych przez ustawę. Podanie danych jest dobrowolne. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania zi sprzeciwu co do przetwarzania w celach marketingu usług i towarów własnych WIZUALNE. W w/w sprawach powinieneś ze względów bezpieczeństwa zwrócić się do WIZUALNE na piśmie.

§ 3 Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są w przeważającej większości przypadków danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

§ 4 Dane zbierane podczas kontaktu

Gdy Użytkownik kontaktuje się z WIZUALNE celem dokonania jakichkolwiek czynności za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, WIZUALNE może ponownie wymagać potwierdzenia danych, w tym osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu email etc. celem potwierdzenia tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie, w tym przesłania informacji handlowej. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej podałeś formularzu kontaktowym, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania żądanych informacji.

§ 5 Wykorzystywanie danych

Dane osobowe, które zostały podane przez użytkownika i na których przetwarzanie użytkownik wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu opisanych powyżej. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o użytkownikach WIZUALNE. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a WIZUALNE będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie. W sytuacjach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, WIZUALNE może być zmuszony udostępnić dane, w tym osobowe, upoważnionym organom administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości etc. Akceptując na poziomie formularza kontaktowego treść niniejszej Polityki Prywatności użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu kontaktowym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od WIZUALNE dotyczącej produktów własnych WIZUALNE, co jest zbieżne z celem złożenia przez użytkownika serwisu zapytania ofertowego.

§ 6 Sposób kontaktu

Jeśli użytkownik wypełnił formularz kontaktowy albo wysłał do WIZUALNE wiadomość e-mail, WIZUALNE może kontaktować się telefonicznie, mailowo w celu przesłania odpowiedzi na zadane pytanie albo zaprezentowania produktów WIZUALNE.

§ 7 Pliki Cookies

Serwis nie zbiera danych Cookies.